Podpisanie umowy z Gminą Mielec Drukuj
Wtorek, 02 Lipiec 2019 10:12
W dniu 26.06.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Mielec , a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice"