Podpisanie umowy z Gminą Dębowiec Drukuj
Wtorek, 14 Maj 2019 11:00
W dniu 18.04.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dębowiec , a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: " Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap III Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich".
 
hello! Studio