Podpisanie umowy z Gminą Grębów Drukuj
Wtorek, 08 Styczeń 2019 10:53
W dniu 12.10.1018 r. została zawarta kolejna umowa pomiędzy Gminą Grębów, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.:" Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Grębów".