Podpisanie umowy z Gminą Nowa Słupia Drukuj
Wtorek, 08 Styczeń 2019 10:42
W dniu 05.09.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowa Słupia, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.:" " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociagowej w Gminie Nowa Słupia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 " Gospodarka wodno-ściekowa Osi 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020"".

 
hello! Studio