Podpisanie umowy z Gminą Jawornik Polski Drukuj
Wtorek, 25 Czerwiec 2019 09:26
W dniu 14.06.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Jawornik Polski, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracjii Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1. Gospodarka ściekowa.
 
Podpisanie umowy z Gminą Dębowiec Drukuj
Wtorek, 14 Maj 2019 11:00
W dniu 18.04.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Dębowiec , a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: " Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap III Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich".
 
Podpisanie umowy z Gminą Brody Drukuj
Wtorek, 14 Maj 2019 10:24
W dniu 30.04.2019 r. r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Brody, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlasiu".
 
Podpisanie umowy z Gminą Mielec Drukuj
Wtorek, 14 Maj 2019 10:20
W dniu 25.03.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Mielec , a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany - etap II".
 
Osiedle "Kameralna Niwa"w Głogowie Małopolskim Drukuj
Poniedziałek, 28 Styczeń 2019 11:23

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą mieszkań na osiedlu realizowanym przez Naszą Firmę. Szczegóły na stronie internetowej:

http://www.kameralnaniwa.pl/


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 8
hello! Studio